- V E R O N I K A -

foto & video
fotokútik Zážitkárik
koordinácia svadby
doplnkové služby

+421 949 885 521

- M A R T I N -

DJ & moderátor
nasvietenie sály
koordinácia svadby
svadobný program

 +421 905 301 686

Tešíme sa na Vaše správy na našej adrese:

svadobný DJ | svadobný fotograf | svadobný kameraman | fotokútik na svadbu

svadba Bratislava | svadba Trnava | svadba Nitra | svadba Trenčín | svadba Žilina | svadba Banská Bystrica | svadba Čadca

svadba Bytča | svadba Kysucké Nové Mesto | svadba Martin