BLOG / 30. mája 2023

Mladomanželský kvíz (svadobná hra)

Na začiatku sa umiestnia 2 stoličky na parket chrbtami k sebe tak, aby mladomanželia nevideli odpoveď toho druhého. Vyzujú si obe topánky, pričom jednu si vždy vymenia. Tak má nevesta jednu svoju a jednu ženíchovú topánku, rovnako ako ženích.

Zvedavosť je prirodzená ľudská vlastnosť a určite aj svadobčanov zaujíma nejaká tá „pikoška“ o mladomanželoch. Kto koho zbalil? Kto to celé inicioval, že sa všetci nakoniec spoločne zišli na ich svadbe? Kto lepšie varí, či šoféruje a samozrejme, kto v ich manželstve bude pod papučou?

Moderátor DJ MIKE kladie mladomanželom rôzne otázky. Odporúčame si vždy otázky prejsť s jedným z hostí, ktorý mladomanželov dobre pozná a vie posúdiť, či nejaká z otázok nemôže byť pre nich nevhodná (hlavne otázky týkajúce sa rodičovstva či vzťahov so svokrami) alebo naopak nejakú záujímavú a zábavnú otázku doplniť. Je fajn, ak sa moderátor dohodne s publikom, ako odmení alebo neodmení mladomanželov za ich správne/nesprávne odpovede.

Postačujúcou odmenou môže byť potlesk a naopak to, že sa nezhodli môžu svadobčania naznačiť vypískaním či inak.